Mäns våld mot kvinnor

Flera organisationer har samarbetat inför 25 november, FN-dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Arbetet utmynnade i en artikel och kravlista som delades ut på Medborgarplatsen under dagen. Texten har publicerats i flera tidningar och ni kan också klicka här för att läsa den på Stockholms FN-förenings hemsida.

Detta följdes av en paneldebatt kl 18 i Sensus lokal, Medborgarhuset.

Panelen bestod av Ulrika Herbst från Rikspolisstyrelsen, Klas Hyllander (Män för Jämställdhet), och Sissela Nordling Blanco från Interfem.

Ulrika Herbst visade sin glädje av få delta i debatten. Hon berättade att de jobbar med metodutveckling nationellt. Förr i tiden möttes polisen av en situation där en kvinna låg sönderslagen, med en berusad man och skräckslagna barn i bakgrunden. Polisen tog hand om den akuta situationen.

– Vårt synsätt har förändrats totalt sedan dess. Men vi har en stor utvecklingspotential. Vi har tagit fram handböcker. De är inte mer värda en deras sista tillämpning. Vi försöker att minska antalet och variationen. Vi har utbildat 10 000 poliser i yttre verksamhet. Det dokumenteras på ett bra sätt med ”särskilda kit” om våldtäkt misstänks. Förutsättningarna är mycket olika i landet, sade Herbst.

Klas Hyllander introducerade Män för Jämställdhet. De arbetar primärt med männens attityder.

– Om vi placerar oss i en större bild så kommer polisen in efter att det har skett. Vi kommer in mycket tidigare. Det förebyggande arbetet syns inte i partipolitiken. Möjligtvis pratar man om brottsförebyggande arbete. Mot den bakgrunden vill vi påverka politiken mot en fördjupning. Det kan vara verksamhet i skolan och socialtjänsten. Vi är medlemmar i det globala nätverket ”Men engage”. Vi har börjat att få hjälp med forskning. Resultatet är att man kan jobba på jämställdhet för män och pojkar. Sättet de beter sig mot kvinnor förändras. Vi sitter inte fast i ett genetiskt betingat problem. Det är skapat socialt, sade Hyllander.

Enligt Hyllander har Världshälsoorganisationen sagt att frivilligorganisationer jobbar så här men inte den offentliga sektorn och regeringar. Ban Ki-Moon, FNs Generalsekreterare, har lanserat Network of Men Leaders. Hyllander tycker att det är hoppfullt att man börjar få upp ögonen i FN-systemet.

Den feministiska tankesmedjan Interfem kom sent i i bilden men de har ställt sig bakom artikeln och kravlistan. Sissela Nordling Blanco berättade om kampanjen ”Ain’t I a woman”, som är till för att skydda papperslösa kvinnor. Kampanjen stöds av Interfem, Feministiskt Initiativ och Vänsterpartiet.

– Utlänningslagen är överordnad kvinnofridslagen. Det andra problemet är att migrationsverket har dålig kunskap om kvinnors situationer och HBT-personer. Vi har tre krav. Vi vill se en ändring på att kvinnofridslagen står över utlänningslagen. Den ska utvidgas, som könsstympning. Uppehållstillstånd ska ges så länge domstolsprocessen pågår. Vår utångspunkt är antirasistiskt och feministiskt. Det var inte FN som skapade dagen utan som mycket annat feministiska, sociala rörelser. Sedan tog FN upp det som en officiell dag. Det började med att systrarna Mirabal i Dominikanska republiken som ville få bort diktatorn och de tre blev mördade, sade Blanco.

Enligt Blanco ändrar man inte värderingar med en dags utbildning men de här världarna måste mötas. Hon tycker att vi ska ta vara på engagemanget som finns.

Sedan följde en mer eller mindre öppen diskussion.

Herbst: I Stockholm finns allt men t ex inte i Sundsvall. Det är viktigt för framtiden att vi når varandra.

Hyllander: Du är chef för metodutveckling. Vi kan komplettera varandra. Det finns ett stort mörkertal. Det är oftast en person man har mycket täta band med så man drar sig för att anmäla.

Blanco: Andra kulturer är mer patriarkala. Invandrarkvinnor har blivitbemötta efter sterotyper vid hedersvåld.

Herbst: Vi måste lära oss att identifiera bakomliggande traditioner. Vi får inte vara främmande för varandra. Vi träffar sällan de som behöver hjälp. Vi måste vinna tillbaka förtroendet i våldtäktsanmälningar. Vi är bra på att administrera. Vi kan få högre lagföring.

Hyllander: Mannen skäms och blir sällan nådd. Mansjouren är bra som får män att anmäla sig själva till polisen.

Herbst: Det bygger på samma princip som för rattfulla. Man är mottaglig och skäms med ”händerna i kakburken”. Det är oändligt mycket enklare. Först hade vi fokus på gärningsmannen. Numera är det på offret. Någon gång måste vi ha fokus på båda.

Blanco: Det behövs genuspedagogik i skolan.

Herbst: Jag kan lova er att justitiedepartment har ställt förväntningar och numera krav.

Linda Nordin Thorslund, Generalsekreteare, Svenska FN-förbundet, lyssnade i publiken och berättade sin erfarenhet i frågan. Yakin Ertürk har tagit upp att få våldtäkter i Sverige leder till åtal. Vi har ibland använt kulturell identitet som en ursäkt. Det kan vara att ge tillstånd till barn att gifta sig. En av mina klasskamrater gifte sig vid 15 för hon fick specialtillstånd.

Sedan finns det en missänksammhet bland samer, lesbiska och kvinnor med utländsk bakgrund. T ex söker sig inte romska kvinnor om det inte finns romska kvinnor på andra sidan.

Hyllander: Det finns en misstänksamhet bland samerna mot svenska myndigheter. Det är inte språket i sig utan inställningen.

Blanco: Maria Bexelius tar upp syftet med tolk för asylsökande.

Hyllander: Om jag vore politiker skulle jag stärka civila organisationer. Det finns en tröskel mot myndigheter. Frivillorganisationer bör gå till frivilligorganisationer.

Genus handlar lika mycket om män. Det handlar om föreställningen att vara pojke.

Jens Malmström, Män för jämställdhet, ombads att prata om killfrågor.se:
Vi är ett arvsfondsprojekt och har jubileum den 6 december. Det är en sajt för killar mellan 18-20 och motsvarigheten till tjejjourer.  Vi sätter ord på vad man känner. Vi tror att det är våldsförebyggande och vårt perspektiv är icke-kritiskt. Kvinno – och tjejjourer har en längre tradition.

Blanco: Det är instabilt att förlita sig på ideella rörelser. Killfrågor är bra men det behövs mycket mer.

En rapport av Robert Tadjer – Stockholms FN-förening. Undertecknad tar ej någon sida i denna debatt. Detta är en rapport.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s