Robert Tadjer intervjuar statsminister Fredrik Reinfeldt om Sveriges roll i världen

Fredrik Reinfeldt om Sveriges roll i världen

Robert Tadjer intervjuar statsminister Fredrik Reinfeldt på Stockholms universitet
Robert Tadjer intervjuar statsminister Fredrik Reinfeldt på Stockholms universitet.

En nästan 10 minuter lång intervju och seminariereferat med Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt efter seminariet om Sveriges roll i världen, anordnat av Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, den 27 september, 2011.

Robert Tadjer: Det brukar numera heta att Sverige är alliansfritt men inte neutralt, i och med solidaritetsförklaringen både i EU och gentemot Baltikum, skall jag säga Norden som liknats vid NATO:s artikel 5. Där vill jag citera Cecilia Widegren, vice ordförande för försvarsutskottet, där hon har sagt: ”EU är idag den centrala plattformen för vår utrikes – och säkerhetspolitik.” Men EU är en liten säkerhetspolitisk aktör och ett alliansfritt land måste kunna försvara hela sitt territorium. Samtidigt har försvaret nedmonterats sedan en lång tid tillbaka, förband lagts ner och fokus är på en smal yrkesarmé. Hur ser statsministern på detta?

Statsminister Fredrik Reinfeldt: Vi har gjort om vår svenska säkerhetspolitiska doktrin i bred enighet, där olika delar av världen följer oss efter. Det är mer gränsöverskridande säkerhetsdoktriner och man jobbar med insatsberedda försvar snarare än förrådsställda. Jag är övertygad om att vi på det sättet får bättre värnkraft både nationellt såväl som internationella insatser och det är i grunden under omgörning och byggs ut i numerär i åren som följer så vi får ganska stor insatsberedd.

Robert Tadjer: 2014 och 2019, ja, och även där har Kungliga Krigsvetenskapsakademien skrivit, och jag citerar: ”I solidaritetsförklaringen har regeringen kopplat våra möjligheter att få väpnad hjälp till vår benägenhet att hjälpa andra. Då måste den också visa att vi menar allvar med att kunna ge hjälp. Annars måste omvärlden dra slutsatsen att vi tänker försöka vara säkerhetspolitiska fripassagerare.” Och är det inte lika bra att gå med i NATO, då tänker jag, är vi inte med i NATO, vi har inte den här kopplingen att skydda territorialvattnen, Gotland är viktig som en knutpunkt om man kollar även mot Baltikum, att det blir tom retorik, i så fall.

Statsminister Fredrik Reinfeldt: Nu påpekade du att både vår säkerhetspolitiska doktrin är omskriven och att det finns solidaritetsförklaringar i EU och bland nordiska länder. Det klart att det bygger just på att vi har ett insatsberett försvar för att trovärdigöra det. Det menar jag är så vi stöper om och bygger om det svenska försvaret. NATO medlemskapet är ju omdiskuterat men från våra utgångspunkter som regering har vi ju sagt att det inte är aktuellt av det enkla skälet att vi i så fall har förutsatt en väldigt bred politisk uppslutning bakom en sån förändring och i realiteten skulle innebära alliansregeringen och Socialdemokraterna och det har inte funnits ett uttalat intresse för det. Sen kan enskilda partier som du säkert känner till tycka annorlunda. Men det är ändå det vad som varit vår utgångspunkt. Vi har också hela tiden tagit vara på att det är viktigt att vara tätt koordinerade med Finland vid det fallet. Nu kan vi dock konstatera att merparten av de insatser vi gör sker ju i NATO koordinerade insatser. Så att vi har också ett förändrat NATO som mycket bredare säkerhetspolitiskt arbete som dessutom öppnar för partners som inte är fullvärdiga medlemmar. Så på det sättet tycker jag att vi lär och utvecklas av att vara med i de här operationerna.

Robert Tadjer: Men om man har i åtanke det statsministern sa även under seminariet att vi ser ett USA som möjligtvis blir mer isolationistiskt. Självklart är USA en viktig faktor i NATO, om inte den viktigaste, skall då EU ha någonting skilt från NATO, vilket man inte har på ens någonting nära åt det hållet. Hur länge kan man förlita sig på…vad jag vill komma fram till det är även Östersjön och säkerhetsläget vet man inte om 5-10 år i Ryssland som statsministern själv sade, nämnde Kina och Ryssland, vi vet inte vad som händer med Putin nu. Statsministern träffade Putin för några månader sedan och där har statsministern fått kritik att fokus har varit på Östersjöns miljö och inte eventuella säkerhetspolitiska frågor.

Statsminister Fredrik Reinfeldt: Men det klart det är en ny säkerhetspolitisk situation också i Östersjön där förr kalla krigets gräns gick rakt genom Östersjön så är vi nu en Östersjöomgivnad demokratier och på det sättet en kraftigt förbättrad säkerhetspolitisk situation. Det görs kontinuerliga analyser av Rysslands utveckling och som sen översätts till militärstrategiska överväganden. Där bedömer man ju att även Ryssland med en viss upprustning inte ska översättas automatiskt…som territoriella militära ambitioner vad gäller Sverige utan det ser vi inte framför oss. Delvis andra konflikter, faktiskt, mer söderut som är mer i fokus för de ryska ledarna. Så att, ju mer vi kan säkra med handel och utbyte…allt bättre fungerande demokrati i Ryssland, där vi har en hel del meningar. Desto mer stabil, långsiktigt, blir också vår del av världen.

Robert Tadjer: I samband med den frågan, att det har funnits kritik även från borgerligt håll, konservativt håll, att Tyskland, mer och mer är beroende av rysk gas, hur kan det påverka Sverige? Visserligen så kan man få gas genom Danmark mot Tyskland från sydligare länder också, det ska påpekas.

Statsminister Fredrik Reinfeldt: Ja, det finns en stor energitörst i världen och det är fortsatt alldeles för länkat till fossila bränslen. Man kan också påpeka att Ryssland i sig har volatil ekonomisk situation därför att den ryska statsbudgeten, den ryska ekonomins beroende av fossila bränslen är högst påtaglig. Det är ju mycket av det Medvedev som president har försökt adressera…moderniseringen av den ryska ekonomin…tycker det är väldigt intressant att se hur svenska företagsintressen driver på investeringar som bland annat pekar i den riktningen. Det klart att, det vet alla, att energi och storpolitik hänger mycket nära samman…så att vi har väl av det dragit slutsatsen för svensk del, till att börja med, inte bli beroende utan minska beroende av fossila bränslen, utveckla egna inhemska energikällor, gärna förnybara, och det klart det är en utveckling vi gärna trycker på via klimatpolitiken för att andra ska också göra det. Tyskland gör det också. Tyskland och Sverige har bland de mest ambitiösa klimatreduktionsmålen i Europa, i nationell, vi har respektive 40 procentiga, men så att, det är väl vad jag kan säga om det.

Robert Tadjer: Vi har väl varit inne, indirekt på de dubbla måttstockarna som har funnits ibland gentemot arabvärlden. Jag menar inte att statsministern haft det men rent generellt så finns sådan kritik och är det inte ett problem att Sverige har ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien som man kan tycka låser Sverige och mycket om kvinnor har kommit både i Almedalen och i FN:s Generalförsamling. Då har statsministern sagt: ”Det är oacceptabelt att det fortfarande år 2011 finns länder som förvägrar kvinnor rätten att rösta, ärva och arbeta.” Kvinnors deltagande har understrukits för hållbar fred och utveckling. Men hur ska det här omsättas i praktisk politik och det har även opponenterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet nämnt, det här är tomt prat, inget konkret.

Statsminister Fredrik Reinfeldt: Nu bör du komma ihåg då att…försvarsmateriell och liknande, så har vi en lagstiftning som i hög grad utformades under Socialdemokratiska regeringar. Så att ibland så undrar man lite om korttidsminnet. Vi har haft en väldigt bred enighet…så att jag tror att det till slut går ner till frågan hur påverkar man. Påverkar man via isolering, högstämda pressmeddelanden varpå följer total isolering eller påverkar man världen mer med närvaro och påtryckningar och kanske till och med vid interaktion. Min uppfattning är att det senare är det som fungerar i världen. Man bör t ex notera att till och med Saudiarabien verkar nu ha fått en bris av den arabiska våren, häromdagen meddelade ambitioner åtminstone…

Robert Tadjer: Lokala val.

Statsminister Fredrik Reinfeldt: Absolut, absolut. Men tänker man på var vi började så är det ändå ett första tecken för att även denna nation som ju beskrevs till för kort tid sedan som det enda land som var opåverkad av den arabiska våren. Även där synes nu de influeras och det tycker jag talar just för att isolering, att liksom att trycka dem ifrån sig, ingen kontakt, jag tror helt enkelt inte vi förändrar världen på det sättet. Till slut får man dra sin politiska slutsats. Jag tror på att interagera, påverka, samtal, även när man har olika utgångspunkter. Så länge bara man är tydlig i sina egna utgångspunkter, sina värden, så ser jag inget problem med det.

Robert Tadjer: Tack så mycket.

Statsminister Fredrik Reinfeldt: Tack ska du ha.

Robert Tadjer intervjuar Fredrik Reinfeldt om Sveriges roll i världen
Robert Tadjer intervjuar statsminister Fredrik Reinfeldt om Sveriges roll i världen den 27 september 2011.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s