Gott Nytt 2011!

happy new year 2011photo © 2011 Eric Thalmann | more info (via: Wylio)

Jag hoppas att ni känner er utvilade efter jul – och nyårsfirandet.

Temat om kvinnors situation i olika samhällen är onekligen intressant. Organisationen Män för Jämställdhet som vi samarbetade med under FN-dagen den 25 november för avskaffandet av våld mot kvinnor, driver projektet Machofabriken tillsammans med ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige) och SKR (Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund) i samarbete med Amnesty. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Fortsätt läsa ”Gott Nytt 2011!”

Ny resolution mot sexuellt våld

Inatt gick en ny resolution, 1960, mot sexualiserat våld i katastrofområden igenom i FN:s säkerhetsråd. Den innehåller konkreta åtgärder både för att kunna arbeta förebyggande och ta itu med förövare. Den innebär att: * aktörer som är inblandade i sexuellt våld ska listas årligen för att öka trycket på parter involverade i konflikter * sanktioner och andra riktade åtgärder kommer att riktas mot stridande parter som använder … Fortsätt läsa Ny resolution mot sexuellt våld

Mäns våld mot kvinnor

Flera organisationer har samarbetat inför 25 november, FN-dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Arbetet utmynnade i en artikel och kravlista som delades ut på Medborgarplatsen under dagen. Texten har publicerats i flera tidningar och ni kan också klicka här för att läsa den på Stockholms FN-förenings hemsida.

Detta följdes av en paneldebatt kl 18 i Sensus lokal, Medborgarhuset.

Panelen bestod av Ulrika Herbst från Rikspolisstyrelsen, Klas Hyllander (Män för Jämställdhet), och Sissela Nordling Blanco från Interfem.

Fortsätt läsa ”Mäns våld mot kvinnor”

Jag brinner för nepalesiska kvinnors rätt till självbestämmande – gör du?

Situationen för majoriteten av Nepals kvinnor är ohållbar. Idag marginaliseras nepalesiska kvinnor, särskilt från de lägre kasterna, inom flertalet områden. Traditionella maktstrukturer bibehålls i så väl samhället som hushållet trots att vissa lagändringar gjorts på senare tid.

I enlighet med FN:s konventioner gällande eliminering av all diskriminering av kvinnor (CEDAW) och resolution 1325 (UNSCR 1325) skall detta inte förekomma eller ha någon möjlighet att fortgå. Nepal ratificerade CEDAW år 1991 och saknar en nationell aktionsplan gällande resolution 1325. Detta anser jag, Wilda Nilsson ordförande för den ideella föreningen Fokus Asien, i förlängningen bidrar till att underminera kvinnors redan utsatta position.

Fortsätt läsa ”Jag brinner för nepalesiska kvinnors rätt till självbestämmande – gör du?”