Lars Ohlys syn på Sveriges roll i världen

Lars Ohly talar i Almedalenphoto © 2010 Ann Catrin Brockman | more info (via: Wylio)

Utrikespolitiska Föreningen Stockholms tidningsredaktion för ”Utsikt Världen”, föreslog idéen att intervjua partiledaren Lars Ohly (V), för en artikel inför kommande nummers tema, ”Sverige i världen”. Det var med anledning av hans uttalande om amerikanska militärbaser runtomkring världen.

Det vore önskvärt att ställa samma frågor till andra politiska ledare i Sverige.

Läs min artikel Den naiva afghanistanpolitiken om ni är nyfikna på hur jag förhåller mig till Sveriges insatser i Afghanistan.

Fortsätt läsa ”Lars Ohlys syn på Sveriges roll i världen”

Annonser