Lars Ohlys syn på Sveriges roll i världen

Lars Ohly talar i Almedalenphoto © 2010 Ann Catrin Brockman | more info (via: Wylio)

Utrikespolitiska Föreningen Stockholms tidningsredaktion för ”Utsikt Världen”, föreslog idéen att intervjua partiledaren Lars Ohly (V), för en artikel inför kommande nummers tema, ”Sverige i världen”. Det var med anledning av hans uttalande om amerikanska militärbaser runtomkring världen.

Det vore önskvärt att ställa samma frågor till andra politiska ledare i Sverige.

Läs min artikel Den naiva afghanistanpolitiken om ni är nyfikna på hur jag förhåller mig till Sveriges insatser i Afghanistan.

Fortsätt läsa ”Lars Ohlys syn på Sveriges roll i världen”

Den naiva afghanistanpolitiken

                       Svenska FN-förbundets Afghanistan seminarium, den 2 november, 2010. Från vänster: Krister Bringéus, Linda Nordin Thorslund, Helené Lackenbauer Svensk alliansfrihet och neutralitet är en tom fras. Ove Bring, professor i internationell rätt, har sagt att det enda som återstår av alliansfriheten är att vi inte är med i Nato. Men hur ser verkligheten ut? Vet man ens vad man håller på med? Mycket har klarnat … Fortsätt läsa Den naiva afghanistanpolitiken